Print

1. Voluntariat  

Ce avantaje ai dacă devii voluntar la Centrul Speranţa?

 

Pentru a afla care sunt activităţile în care te poţi implica ne poţi contacta la numărul de telefon 0269/842162 sau la sediul asociaţie din str. G. Topârceanu nr.14. Persoană de contact: Karacsony Dana – asistent social

2. Practica studentească 

Domenii de practica
Asociatia Phoenix-Speranta, sprijina dezvoltarea profesionala a viitorilor specialisti in domeniu oferind posibilitatea de a efectua practica de specialitate, lucrari de licenta/disertatie in domeniul asistentei sociale si psihologiei.

Conditii de inscriere
Pentru a putea efectua un stagiu de practica in cadrul Asociatiei Phoenix-Speranta trebuie sa indeplinesti conditiile de mai jos:

Asociatia Phoenix-Speranta isi rezerva dreptul de a selecta persoanele care vor efectuarea practica de specialitate sau lucrarea de licenta/disertatie.

 

3. Sponsorizări 

Persoanele fizice - contribuabili care obtin venituri din salarii si activitati independente pot redirectiona 3,5% din impozitul pe venit datorat statului catre un ONG care furnizeaza servicii sociale si are cel putin un serviciu licentiate.

Cum se poate realiza acest lucru?

Microintreprinderile care efectueaza sponsorizari, potrivit, Legii nr.32/1994, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru sustinerea entitatilor nonprofit, care sunt furnizori de servicii sociale acreditati cu cel putin un serviciu social licentiate, potrivit legii, scad sumele aferente din impozitul pe veniturile microintreprinderilor pana la nivelul valorii reprezentand 20% din impozitul pe veniturile microintreprinderilor datorat pentru trimestrul in care au inregistrat cheltuielile respective.

 

Firmele - potrivit art.25 alin.(4) din Codul fiscal, sunt nedeductibile cheltuielile de sponsorizare si/sau mecenat si cheltuielile privind bursele private, acordate potrivit; contribuabilii care efectueaza sponsorizari si/sau acte de mecenat, potrivit prevederilor Legii nr.32/1994 privnd sponsorizarea, cu modificiarile si completarile ulterioare, si ale Legii bibliotecilor nr.334/2002, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cei care acorda burse private, potrivit legii, scad sumele aferente din impozitul pe profit datorat la nivelul valorii minime dintre urmatoarele: 1. valoarea calculate prin aplicarea a 0.5% la cifra de afaceri; pentru situaţiile in care reglementarile contabile aplicabile nu defines indicatorul cifra de afaceri, aceasta limita se determina potrivit normelor; 2. valoarea reprezentand 20% din impozitul pe profit datorat.

Aici puteti descărca contractul de sponsorizare cu datele asociației.     

 

 

 

Subsemnatul …………………………., CNP…………………….....angajat la :…………………………….,  conform OUG nr.18/2018 ,OUG nr.25/2018 si a CF 2018 art.79 prin prezenta solicit : directionarea a 3,5% din impozitul lunar datorat pentru veniturile din salarii si asimilate salariilor, pana la termenul de plata al impozitului, incepand cu luna …………. catre:

 

ASOCIATIA PHOENIX SPERANTA

CIF : 14060886

IBAN : RO23RNCB0231019539580001

 Licenta de functionare nr.1259/04.04.2017 – serviciul social Centrul de zi de integrare sociala si socioprofesionala.

 

Data

Semnatura