Asociatia Phoenix-Speranta a obtinut Atestatul de Intreprindere Sociala (Seria SB/A Nr.0003 din 20.06.2018) si Certificatul de Intreprindere Sociala de Insertie (Seria SB/M Nr. 0008 din 05.07.2018), conform Legii 219 din 2015, privind economia sociala.

Legea 2019/2015 defineste economia sociala ca ansamblul activitatilor organizate independent de sectorul public, al caror scop este sa serveasca interesul general, interesele unei colectivitati si/sau interesele personale nepatrimoniale, prin cresterea gradului de ocupare a persoanelor apartinand grupului vulnerabil si/sau producerea si furnizarea de bunuri, prestarea de servicii si/sau executia de lucrari.

Statutul de intreprindere sociala se recunoaste prin acordarea unui atestat de intreprindere sociala. Atestatul se acorda acelor intreprinderi sociale care dispun prin actele de infiintare si functionare respectare urmatoarelor criteria:

  • actioneaza in scop social si/sau in interesul general al comunitatii;
  • aloca minimum 90% din profitulrealiyat scopului si rezervei statutare;
  • se oblige sa transmita bunurile ramase in urma lichidarii catre una sau mai multe intreprinderi sociale;
  • aplica principiul echitatii sociale fata de angajati, asigurand niveluri de salarizare echitabile, intre care nu pot exista diferente care sa depaseasca raportul de 1 la 8.

Statutul de intreprindere sociala de insertie se certifica prin acordarea marcii sociale. Este intreprindere sociala de insertie, intreprinderea care:

  • are, in permanenta, cel putin 30% din personalul angajat apartinand grupului vulnerabil, astfel incat timpul de lucru cumulat al acestor angajati sa reprezinte cel putin 30% din totalul timpului de lucru al tuturor angajatilor;
  • are ca scop lupta impotriva excluziunii, discriminarii si somajului prin insertia socioprofesionala a persoanelor defavorizate.

                    

  

 

 


Marți, 13 martie, a avut loc o întâlnire la sediul Asociației Phoenix Speranța, al cărei scop a fost discutarea funcționării viitoare a Complexului de Servicii de integrare socio-profesională pentru persoane vulnerabile de la Mediaș. Obiectivul acestuia este acela de a da șanse la o viață normală, independentă pentru tineri de până la 25 de ani, expuși excluziunii din cauza vulnerabilității create de lipsa școlarizării, sărăcie extremă, etnie sau dizabilitate.

Pentru mai multe infromatii accesati urmatorul link:

http://novatv.ro/2018/03/complexul-de-servicii-de-integrare-socio-profesionala-pentru-persoane-vulnerabile-functional-din-toamna/

Asociatia Phoenix-Speranta transmite multumiri sincere atat firmelor, cat si persoanelor fizice, care au contribuit financiar si/sau material la sustinerea scopului asociatiei in decursul anuluil 2017.

Toti banii primiti din donatii si sponsorizari au fost folositi in scopul instruirii beneficiarilor in atelierele protejate ale asociatiei. De asemenea, o parte din sponsorizari au fost pentru pachete de Craciun care vor fi oferite beneficiarilor in preajma sarbatorilor de iarna.

 

Sponsori:

SC KROMBERG&SCHUBERT ME SRL

SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE NATURALE ROMGAZ S.A. MEDIAS

SC NET CONECT SIBIU SRL

SC KONSTA SPLENDID SRL

SC DEOCON SRL

DOMNUL ANTAL STEFAN

 

 

Municipiul Mediaș, jud Sibiu, a demarat în data de 16 august 2017 proiectul „ Strategia de Dezvoltare Locală a Zonelor Urbane Marginalizate de pe raza Municipiului Mediaș”- cod SMIS 2014+: 107017.
Proiectul este cofinanţat din Programul Operaţional Capital Uman 2014 -2020 Axa prioritară 5 Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității Prioritatea de investiție 9.vi Strategii de dezvoltare locală apel de proiecte elaborate la nivelul comunității, în cadrul apel de proiecte POCU/86/5/1/Reducerea numărului de comunități marginalizate (roma și non-roma) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC./1/Reducerea numărului de comunități marginalizate (roma și non-roma) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC.


Valoarea totală eligibilă a proiectului (fără TVA) este de 221.951,84 lei, din care 215.688, 89 lei reprezintă finanțare nerambursabilă.
Proiectul se implementează de către Municipiul Mediaș, jud Sibiu, în calitate de Lider de parteneriat, și Romactiv Business Consulting SRL (partener 1) și Asociația ”Phoenix-Speranța” (partener 2) și are ca obiectiv general creșterea capacității de planificare strategică la nivelul municipiului Mediaș prin elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală având ca scop creșterea gradului de dezvoltare socio-economică a zonelor urbane marginalizate, bazată pe responsabilitatea comunității.


Activitățile proiectului includ: înființarea Grupului de Acțiune Locală (GAL) și asigurarea funcționalității acestuia, inclusiv prin îmbunătățirea competențelor membrilor și personalului GAL; delimitarea comunității marginalizate și a teritoriului Strategiei de Dezvoltare Locală (SDL), inclusiv a zonei urbane marginalizate (ZUM); animarea partenerilor locali și mobilizarea comunității marginalizate vizate de SDL; elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală si a listei indicative de intervenții prin care GAL consideră că vor fi atinse obiectivele Strategiei de Dezvoltare Locală.


Prin implementarea proiectului se vor obține următoarele rezultate:
    Constituirea unui parteneriat local viabil (Grup de Actiune Locală) având ca scop dezvoltarea socio-economică a comunității marginalizate de pe raza municipiului Mediaș
    Diagnosticarea stării relațiilor funcționale, a disparităților și a oportunităților de dezvoltare în scopul formulării direcțiilor de dezvoltare locală
    Stimularea participării și implicării membrilor comunității în procesul de planificare strategică, în vederea construirii unui relații de parteneriat necesare rezolvării în comun a unor probleme de importanță majoră pentru dezvoltarea zonei marginalizate din Municipiul Mediaș.
    Elaborarea Strategiei de dezvoltare locală și a listei de intervenții ca instrument pentru dezvoltarea sustenabilă și echilibrată a comunității marginalizate, în sensul combaterii sărăciei și excluziunii sociale

Proiect cofinanțaț din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Informații suplimentare se pot obține de la PRIMĂRIA MUNICIPIULUI MEDIAȘ, jud SIBIU
Persoană de contact: Mihaela Conea - Manager de proiect
Telefon: 0758.028.192, Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.