Municipiul Mediaș, jud Sibiu, a demarat în data de 16 august 2017 proiectul „ Strategia de Dezvoltare Locală a Zonelor Urbane Marginalizate de pe raza Municipiului Mediaș”- cod SMIS 2014+: 107017.
Proiectul este cofinanţat din Programul Operaţional Capital Uman 2014 -2020 Axa prioritară 5 Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității Prioritatea de investiție 9.vi Strategii de dezvoltare locală apel de proiecte elaborate la nivelul comunității, în cadrul apel de proiecte POCU/86/5/1/Reducerea numărului de comunități marginalizate (roma și non-roma) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC./1/Reducerea numărului de comunități marginalizate (roma și non-roma) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC.


Valoarea totală eligibilă a proiectului (fără TVA) este de 221.951,84 lei, din care 215.688, 89 lei reprezintă finanțare nerambursabilă.
Proiectul se implementează de către Municipiul Mediaș, jud Sibiu, în calitate de Lider de parteneriat, și Romactiv Business Consulting SRL (partener 1) și Asociația ”Phoenix-Speranța” (partener 2) și are ca obiectiv general creșterea capacității de planificare strategică la nivelul municipiului Mediaș prin elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală având ca scop creșterea gradului de dezvoltare socio-economică a zonelor urbane marginalizate, bazată pe responsabilitatea comunității.


Activitățile proiectului includ: înființarea Grupului de Acțiune Locală (GAL) și asigurarea funcționalității acestuia, inclusiv prin îmbunătățirea competențelor membrilor și personalului GAL; delimitarea comunității marginalizate și a teritoriului Strategiei de Dezvoltare Locală (SDL), inclusiv a zonei urbane marginalizate (ZUM); animarea partenerilor locali și mobilizarea comunității marginalizate vizate de SDL; elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală si a listei indicative de intervenții prin care GAL consideră că vor fi atinse obiectivele Strategiei de Dezvoltare Locală.


Prin implementarea proiectului se vor obține următoarele rezultate:
    Constituirea unui parteneriat local viabil (Grup de Actiune Locală) având ca scop dezvoltarea socio-economică a comunității marginalizate de pe raza municipiului Mediaș
    Diagnosticarea stării relațiilor funcționale, a disparităților și a oportunităților de dezvoltare în scopul formulării direcțiilor de dezvoltare locală
    Stimularea participării și implicării membrilor comunității în procesul de planificare strategică, în vederea construirii unui relații de parteneriat necesare rezolvării în comun a unor probleme de importanță majoră pentru dezvoltarea zonei marginalizate din Municipiul Mediaș.
    Elaborarea Strategiei de dezvoltare locală și a listei de intervenții ca instrument pentru dezvoltarea sustenabilă și echilibrată a comunității marginalizate, în sensul combaterii sărăciei și excluziunii sociale

Proiect cofinanțaț din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Informații suplimentare se pot obține de la PRIMĂRIA MUNICIPIULUI MEDIAȘ, jud SIBIU
Persoană de contact: Mihaela Conea - Manager de proiect
Telefon: 0758.028.192, Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 19 voluntari din opt țări ale lumii, au lucrat săptămâna aceasta pe șantierul Habitat for Humanity din Mediaș. Aceștia au venit din Chile, Columbia, Africa de Sud, Noua Zeelandă, Australia, SUA, Irlanda și Anglia. Scopul este acela de a ajuta la construcția a 15 locuințe sociale și la reabilitarea unei clădiri. Aceasta va găzdui ateliere protejate pentru 200 de tineri din grupuri vulnerabile în Mediaș. Cei 19 voluntari au petrecut patru zile pe șantierul Habitat for Humanity din Mediaș pentru a da o mână de ajutor celor 200 de beneficiari ai proiectului. Este vorba de tineri din Mediaș cu vârste între 18 și 25 de ani. Aceștia se luptă cu excluziunea socială din cauza sărăciei extreme, a etniei, dizabilităților sau a lipsei școlarizării. O parte dintre beneficiari vor locui în cele 15 locuințe sociale în curs de construcție. Totodată vor participa la ateliere și cursuri de dezvoltare profesională în centrul de training reabilitat de voluntarii internaționali.

18 dintre voluntari sunt la prima vizită în România. Ei plănuiesc deja să revină în calitate de turiști. Voluntarii străini veniți să ajute pe șantierul Habitat for Humanity din Mediaș lucrează pentru ACI Worldwide. Acesta este o companie americană prezentă și în România, care dezvoltă software pentru plăţile electronice. Pentru patru zile, ei au înlocuit video-conferințele, emailurile și programarea pentru a contribui la ridicarea blocului cu apartamente sociale și la reabilitarea clădirii care a aparținut Școlii de Aviație din Mediaș.

 

 

10 voluntari din Statele Unite muncesc săptămâna aceasta pe șantierul Habitat for Humanity România din Mediaș pentru a renova clădirea care va fi transformată în ateliere protejate pentru beneficiarii Asociatiei Phoenix- Speranta

Mulţumim MioBio Shop pentru găzduirea şi promovarea săpunului natural Spheric.
Detalii despre campanie găsiţi aici: http://www.miobio.ro/ro/Atelierele-Spheric

 

Cele doua constructii: atelierele protejate şi blocul de locuinţe sociale, încep să prindă contur. În ultimele două săptămâni au fost activi pe șantier voluntarii Habitat Irlanda de Nord si beneficiari ai proiectului.