Termeni și condiții

str. Comandor Dimitrie Moraru, nr. 17, Mediaș, județul Sibiu
Telefon: +4 0269 842 162
E-mail: office@phoenix-speranta.ro

Confidenţialitatea Dumneavoastră este foarte importantă pentru noi. Asociația Phoenix Speranța respectă şi protejează confidenţialitatea vizitatorilor site-ului. Scopul acestei reguli de confidenţialitate este să vă furnizeze tipul de informaţii pe care noi îl colectăm şi modul în care folosim aceste informaţii.

Asociația Phoenix Speranța nu colectează individual date de identificare a utilizatorului. Noi nu colectăm date personale de identificare pe acest website decât dacă Dumneavoastră alegeţi să ni le trimiteţi prin e-mail sau prin salvare de profil de căutare. Chiar şi atunci când alegeţi să ne furnizaţi informaţii, noi le păstrăm confidenţiale şi nu transmitem adresa Dumeavoastră de e-mail nimănui. Când oaspeţii vizitează pagina Asociației Phoenix Speranța, noi colectăm informaţii de bază care nu identifică utilizatori individuali. Acestea includ traficul de vizitare al site-ului, care pagini au fost vizitate şi pentru cât timp, de unde sunt vizitatorii şi ce ISP folosesc. Folosim aceste informaţii şi le colectăm pentru a îmbunătăţii calitatea paginii, a informaţilor continute în aceasta, şi pentru a face experienţa Dumneavoastră pe site-ul nostru una eficientă şi de valoare.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001, Asociația Phoenix Speranța prelucrează date cu caracter personal, cu respectarea principiilor menționate în continuare, în scopuri legitime. Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează cu respectarea cerințelor legale și în condiții care să asigure securitatea, confidențialitatea și respectarea drepturilor persoanelor vizate. Prelucrarea datelor cu caracter personal se face cu respectarea următoarelor principii:

 • Notificarea – Operatorul de date cu caracter personal este notificat la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;
 • Legalitatea – Prelucrarea datelor cu caracter personal se face în temeiul și în conformitate cu prevederile legale;
 • Scopul bine-determinat – Orice prelucrare de date cu caracter personal se face în scopuri bine determinate, explicite și legitime, adecvate, pertinente și neexcesive prin raportare la scopul în care sunt colectate și ulterior prelucrate;
 • Confidențialitatea – Persoanele care prelucrează, în numele unei instituții, date cu caracter personal au prevăzut în contractul de muncă și în fișa postului o clauză de confidențialitate;
 • Consimțământul persoanei vizate – Orice prelucrare de date cu caracter personal, cu excepția prelucrărilor care vizează date din categoriile strict menționate în Legea nr. 677/2001, poate fi efectuată numai dacă persoana vizată și-a dat consimțământul în mod expres și neechivoc pentru acea prelucrare;
 • Informarea – Informarea persoanelor se face de către instituția care prelucrează datele personale ale persoanei vizate;
 • Protejarea persoanelor vizate – Persoanele vizate au dreptul de acces la datele care sunt prelucrate, de a interveni asupra acestora, de opoziție și de a nu fi supus unei decizii individuale, precum și dreptul de a se adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanței de judecată pentru apărarea oricăror drepturi garantate de lege, care le-au fost încălcate;
 • Securitatea – Măsurile de securitate a datelor cu caracter personal sunt stabilite astfel încât să asigure un nivel adecvat de securitate a datelor cu caracter personal procesate.
 • dreptul de a obține de la Asociația Phoenix Speranța, la cerere și în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care vă privesc sunt sau nu prelucrate de Asociația Phoenix Speranța;
 • dreptul de a obține de la Asociația Phoenix Speranța, la cerere și în mod gratuit rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă cu Legea nr. 677/2001, în special a datelor incomplete sau inexacte; dreptul de a obține de la Asociația Phoenix Speranța, la cerere și în mod gratuit transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă cu Legea nr. 677/2001;
 • dreptul de a obține de la Asociația Phoenix Speranța, la cerere și în mod gratuit notificarea către terții cărora le-au fost dezvăluite datele oricărei operațiuni efectuate conform alin. 2) sau 3), dacă această notificare nu se dovedește imposibilă sau nu presupune un efort disproporționat față de interesul legitim care ar putea fi lezat;
 • dreptul de a vă opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime, ca date care vă vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare; în caz de opoziție justificată, prelucrarea nu mai poate viza datele în cauză.
 • dreptul de a vă adresa justiției pentru apărarea oricăror drepturi garantate de prezenta lege, care v-au fost încălcate. De asemenea, pentru a reclama nerespectarea drepturilor garantate de Legea nr. 677/2001 vă puteți adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau/și instanțelor de judecată.

Asociația Phoenix Speranța certifică faptul că îndeplinește cerințele minime de securitate a datelor cu caracter personal.
Asociația Phoenix Speranța utilizează metode și tehnologii de securitate, împreună cu politici aplicate salariaților și proceduri de lucru, inclusiv de control și audit, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate conform prevederior legale în vigoare.

Pentru mai multe detalii și informații, orice persoană interesată se poate adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

str. Olari, nr. 32, sector 2, București
Telefon: 0212525599
Web: https://www.dataprotection.ro

Folosind aceasta pagină, vă daţi acordul către Asociația Phoenix Speranța de a colecţiona şi folosi aceste informaţii aşa cum este descris in regula de confidenţialitate. Dăcă Asociația Phoenix Speranța schimbă această regulă, aceste schimbări vor fi afişate pe website. Veţi şti mereu cum colectăm şi folosim aceste informaţii aşa că vă recomandăm să reveniti pe această pagină cu regularitate.

În nici o circumstanță Asociația Phoenix Speranța nu va fi responsabilă pentru nici un fel de pagube rezultate din utilizarea sau incapacitatea de a utiliza acest site, incluzând dar nelimitat la pagube directe, indirecte, accidentale, speciale sau ca şi consecință, chiar dacă Asociația Phoenix Speranța a fost notificată de posibilitatea unor astfel de pagube.

Politica cookies

Această politică reglementează utilizarea cookie-urilor și stabilește temeiul legal al Asociației Phoenix Speranța pentru utilizarea “cookie-urilor” și tehnologiilor similare pe website sau pe sisteme care au legătură cu website-ul phoenix-speranta.ro.
Când ne referim la „Phoenix Speranța”, „noi” sau “asociația noastră” în această declarație, ne referim la Asociația Phoenix Speranța.

Această politică este valabilă începând cu data de 25.05.2018.

Fișierele cookie sunt fișiere alfanumerice mici trimise de serverul unui site web către un navigator web (web browser: Crome, Firefox, Safari, etc), memorie RAM sau unitate de hard disk și apoi stocate acolo. Aceste fișiere fac posibilă recunoașterea terminalului utilizatorului și prezentarea conținutului într-un mod relevant, adaptat preferințelor utilizatorului. Acestea pot fi utilizate cu scopuri diferite, cum ar fi: personalizarea site-ului web în funcție de nevoile unui anumit utilizator, ajutarea unui utilizator să navigheze pe site-ul web, îmbunatățirea calității site-ului web pentru utilizator sau stocarea preferințelor utilizatorului și informațiilor de conectare. Toate acestea se fac permițându-ne îmbunătățirea structurii și conținutului lor, excluzând identificarea personală directă a utilizatorului.

Cookie-urile pot fi clasificate drept „esențiale” (necesare funcționării site-ului) sau „neesențiale” (necesare analizării comportamentului pe un site web, cookie-uri „analitice” sau cookie-urile utilizate pentru afișarea de reclame).

Cookie-uri mai pot fi clasificate ca fiind de sesiune (rămân pe dipozitiv atâta timp cât navigatorul web este deschis) și persistente (expiră la un punct fix în timp sau dacă sunt șterse manual din navigatorul web). Cookie-urile mai pot fi ale noastre (aparțin site-ului vizitat) sau ale părților terțe (cookie-urile plasate pe dispozitivul Dumneavoastră de către domenii ale unor site-uri care aparțin unor părți terțe).

Ce sunt cookie-urile plasate de terți?
Anumite secțiuni de conținut de pe pagina de internet pot fi furnizate prin intermediul unor terți, adică nu de către site-ul nostru, caz în care aceste cookie-uri sunt denumite cookie-uri plasate de terți („third party cookie-uri”). Terții furnizori ai cookie-urilor trebuie să respecte, de asemenea, regulile în materie de protecție a datelor. Pe site-ul nostru, aceste cookie-uri pot proveni de la următorii terți:

Google Adsense: este o rețea de publicitate, cookies sunt folosite pentru a plasa reclame relevante pe acest site.
Facebook: pentru funcții de comunicare socială, cum ar fi buton de like și share Facebook sau comentarii prin intermediul Facebook.

Site-ul nostru foloseste tipurile de cookie-uri descrise mai sus. Informații adiționale despre cookie-uri se găsesc și la accesarea următorului site web www.allaboutcookies.org

Cookie-urile în sine nu solicită informații directe cu caracter personal pentru a putea fi utilizate și, în cele mai multe cazuri, nu identifică personal utilizatorii de internet. Datele personale indirecte colectate prin utilizarea cookie-urilor pot fi colectate doar pentru a facilita anumite functionalități pentru utilizator.

Cookie-urile reprezintă punctul central al funcționării eficiente a Internetului, ajutând la generarea unei experiențe de navigare prietenoase și adaptate preferințelor și intereselor fiecărui utilizator. Cookie-urile sunt pretutindeni și nu pot fi evitate dacă doriți să vă bucurați de acces pe cele mai bune și cele mai mari site-uri de pe Internet – locale sau internaționale. Cu o înțelegere clară a modului lor de operare și a beneficiilor pe care le aduc, puteți lua măsurile necesare de securitate astfel încât să puteți naviga cu încredere pe internet.

Cookie-urile reprezintă punctul central al funcționării eficiente a Internetului, ajutând la generarea unei experiențe de navigare prietenoase și adaptate preferințelor și intereselor fiecărui utilizator. Cookie-urile sunt pretutindeni și nu pot fi evitate dacă doriți să vă bucurați de acces pe cele mai bune și cele mai mari site-uri de pe Internet – locale sau internaționale. Cu o înțelegere clară a modului lor de operare și a beneficiilor pe care le aduc, puteți lua măsurile necesare de securitate astfel încât să puteți naviga cu încredere pe internet.

Există o serie de moduri diferite prin care se pot accepta sau respinge unele sau toate tipurile de cookie-uri. Unele dintre principalele metode de a face acest lucru sunt descrise mai jos. Sunteți bineveniți să blocați utilizarea unora sau a tuturor cookie-urilor care sunt folosite pe website. Cu toate acestea, vă rugăm să conștientizați faptul că acest lucru poate afecta website-ul și funcționalitatea sa în mod parțial sau total. De asemenea, trebuie să fiți conștient că ștergerea tuturor cookie-urilor din navigatorul web va șterge, de asemenea, toate modulele cookie care stochează preferințele Dumneavoastră, de exemplu dacă ați acceptat sau nu utilizarea cookie-urilor pe un website sau orice cookie-uri care blochează alte cookie-uri.

Informații detaliate despre cookie-uri și setările browserului se pot găsi prin accesarea următorului link: http://www.allaboutcookies.org

Există mai multe modalități de a gestiona cookie-urile.
Instrumentul de control al cookie-urilor
Puteți să acceptați sau să respingeți cookie-urile [neesențiale] utilizând instrumentul nostru de gestionare a cookie-urilor care e afișat la prima accesare a site-ului.

Setarile browserului
Puteți accepta sau respinge unele sau toate modulele cookie (de exemplu, blocând toate modulele cookie ale părților terțe) ajustând setările browserului. Modul de efectuare a acestui lucru se găsește accesând următoarele link-uri pentru cele mai populare navigatoare web:

Unele browsere, cum ar fi Chrome și Firefox, permit modificarea setărilor pentru navigarea în modul „incognito”, limitând cantitatea de date introduse pe dispozitiv și stergând automat toate modulele cookie persistente introduse pe dispozitiv când sesiunea de navigare se termină. Există, de asemenea, numeroase aplicații ale unor părți terțe care se pot adăuga în browser pentru a bloca sau administra cookie-urile.

Cookie-urile existente
Pentru a șterge cookie-urile care au fost plasate anterior în browser, trebuie selectată opțiunea de ștergere a istoricului navigării asigurându-vă că opțiunea de ștergere a acestuia sau de ștergere a cookie-urilor este activată atunci când se face acest lucru.

Google Adsettings
Gestionarea anunțurilor personalizate se face accesând https://adssettings.google.com/ și prin demarcarea opțiunii „Personalizare anunțuri” (adică prin asigurarea că acel comutator din partea de sus a paginii este setat la stânga/gri și nu la dreapta/albastru).

Alternativ, se poate instala un plugin gratuit pentru browser aici: https://support.google.com/ads/answer/7395996

Extensie a browserului pentru excluderea Google Analytics
Puteți renunța la Google Analytics instalând extensia pentru browser care este disponibilă aici: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Deconectarea de la Facebook Pixel
Există posibilitatea instalării unei extensii de browser numită „Disconnect Facebook pixel and FB tracking”. Acest lucru va împiedica Facebook să vă urmărească comportamentul pe site-urile web ale unor părți terțe. Acestea se pot instala accesând:

Instrumentul European de publicitate digitală interactivă
Se poate renunța la Facebook și la alte companii care fac parte din Digital Advertising Alliance să afișeze anunțuri bazate pe interes, vizitând http://www.youronlinechoices.com, selectând țara Dumneavoastră, selectând  „Alegerile Dumneavoastră de anunțuri”, apoi găsind Facebook (și orice alte companii pe care doriți să le blocați) și selectând opțiunea „Oprit”.

Cookie-urile NU sunt viruși! Ele folosesc formate tip plain text. Nu sunt alcătuite din bucăți de cod așa că nu pot fi executate, nici nu pot auto-rula. În consecință, nu se pot duplica sau replica pe alte rețele pentru a se rula sau replica din nou. Deoarece nu pot îndeplini aceste funcții, nu pot fi considerate viruși.

Politica de confidențialitate

Politica de confidențialitate se aplică datelor personale ale celor care doresc să devină, sunt sau au fost parteneri Asociația Phoenix Speranța, inclusiv datele colectate, utilizate sau dezvăluite în timp ce utilizează site-ul asociației noastre, disponibil la adresa phoenix-speranta.ro. Când ne referim la „Phoenix Speranța”, „noi” sau “asociația noastră” în această declarație, ne referim la Asociația Phoenix Speranța.

Vă puteți gestiona consimțământul asupra scopurilor în care vor fi utilizate datele cu caracter personal trimițând un e-mail la adresa office@phoenix-speranta.ro, ne puteți scrie la adresa Mstr. Comandor Dimitrie Moraru, nr. 17, Mediaș.

Această politică este valabilă începând cu data de 25.05.2018

Când utilizați site-ul nostru ne încredințați o parte dintre datele dumneavoastră cu caracter personal. Înțelegem acest lucru și îl apreciem. Prin tot ceea ce facem ne străduim să le protejăm și să vă oferim un control cât mai bun asupra lor.

Politica de confidențialitate vă ajută să înțelegeți ce date personale colectăm despre dumneavoastră, modul în care folosim datele dumneavoastră personale și ce opțiuni aveți asupra utilizării acestora.

Ne angajăm să păstrăm acuratețea, confidențialitatea și securitatea datelor dumneavoastră personale. Pentru a fi în concordanță cu modificările legislative și/sau cu realitățile practice cu care se confruntă, ne rezervăm dreptul de a ajusta oricând prezenta politică, modificările devenind obligatorii din momentul publicării acestora pe site.

Dorim să înțelegeți cât mai clar ce reprezintă “datele cu caracter personal”.

Datele cu carater personal sunt informații, despre o persoană identificată sau identificabilă. Exemple de astfel de date: nume, prenume, adresă, număr de telefon, email, date legate de cartea de identitate, CNP, informații bancare, cookie, adresă de IP a calculatorului, ID-urile dispozitivelor mobile, informații din browserul dumneavoastră web (cum ar fi tipul browserului și limba browserului), acțiunile pe care le faceți pe site-ul nostru web etc.

Datele cu caracter personal sunt colectate pentru derularea efectivă a relațiilor comerciale, pentru a vă oferi servicii cât mai bune (livrări rapide, plăți electronice etc.), pentru a îmbunătăți permanent funcționalitatile site-ului nostru sau pentru a vă aduce în atenție reclame și promoții relevante pentru dumneavoastră.

Limităm datele personale pe care le colectăm la ceea ce este relevant în vederea procesării particulare a acestora. Nu procesăm datele dumneavoastră personale în moduri care sunt incompatibile cu scopurile pentru care informațiile au fost colectate sau ulterior autorizate de dumneavoastră.

Date CONTRACTUALE (obligatorii) – pentru demararea procesului de angajare a unui contract și pentru derularea efectivă a relației comerciale

Se pot colecta date (nume, prenume, telefon, email etc.) pentru a putea să răspundem întrebărilor dumneavoastră legate de produsele și serviciile noastre (inclusiv prin utilizarea unei soluții dedicate de vânzări tip CRM), pentru a putea organiza procesarea și livrarea efectivă a comenzilor dumneavoastră. Aceste date sunt colectate prin formulare dedicate din site de genul: contact, solicită ofertă, comandă online, solicită consultanță, contul meu etc. Aceste date sunt denumite generic “date contractuale”. Fără ele, comanda dumneavoastră nu poate fi preluată (de exemplu: nu știm cum să vă răspundem la întrebări), nu poate fi prelucrată (de exemplu nu pot fi emise documente fiscale pentru încasarea contravalorii produselor etc) și nu poate fi livrată (prin curier sau prin alte metode acceptate). Nu veți putea beneficia de serviciile sau produsele noastre utilizând site-ul nostru, fără a furniza aceste date.

Putem dezvălui datele dumneavoastră personale fără a va oferi posibilitatea de a renunța atunci când utilizăm procesatorii terță parte (firme de curierat, procesatori de plăți online etc.) pentru a efectua servicii în numele nostru și conform instrucțiunilor noastre.
Clienții nu pot renunța la primirea de emailuri legate de procesarea, derularea și livrarea comenzii (sau a altor procese asociate acestui scop).
Temeiul juridic pentru prelucrarea acestor date îl reprezintă interesele noastre legitime (articolul 6 alin 1 lif (f) din regulamentul general privind protecția datelor).

Date FUNCȚIONALE – pentru o experiență cât mai bună în utilizarea site-ului

Se pot colecta date directe (nume, prenume, telefon, email, etc) pentru asigurarea unei experiențe mai bune în utilizarea site-ului. Datele se colectează prin intermediul formularelor din site de genul: alertă de preț (pentru a primi atenționare la scăderea unui preț), alertă de stoc (pentru a fi alertat când un produs apare în stoc), coșuri abandonate (pentru a vă reaminti de achizițiile nefinalizate), solicitare review etc.

Aceste date sunt denumite generic “date în scopuri funcționale”.
Se pot colecta datele indirecte ce se pot utiliza în crearea unui website mai bine structurat (ex: rapoartele din Google Analytics etc.). Aceste date ne ajută să vedem fluxul de navigare a vizitatorilor în site, volumul de navigare precum și alte informații utile relevante în îmbunătățirea site-ului, pentru a vă oferi o experiență de navigare cât mai bună.

Toate aceste functionalități sunt gândite pentru a vă oferi cele mai bune opțiuni de informare și achiziție.
Dacă nu sunteți de acord cu utilizarea datelor în acest scop, nu puteți beneficia de avantajele acestor functionalități.
Temeiul legal al colectării acestor date îl reprezintă consimțământul (art. 6, alineatul (1) litera (a) din Regulamentul general privind protecția datelor).

Date de MARKETING – pentru un site mai bine structurat, reclamă relevanta și informare în social media

Se colectează date personale, cum ar fi datele directe (nume, prenume, telefon, email etc.) sau indirecte (cookie-uri, adresă de IP a calculatorului, locația, ID-urile dispozitivelor mobile etc.).
Datele directe se colectează pentru înscrierile la newsletter (transmiterea de buletine informative, oferte comerciale etc.). Dacă doriți să nu mai primiți astfel de materiale, puteți să accesați link-ul „dezabonare” situat în partea de jos a e-mailurilor de marketing ale companiei noastre.

Cookie-urile sunt fișiere de date care sunt trimise de pe un site web către un browser pentru a înregistra informații despre utilizatori în diferite scopuri. Utilizăm cookie-uri și tehnologii similare. Pentru informații suplimentare consultați pagina de pe site-ul nostru care conține politica privind cookie-urile.

Datele pot fi utilizate și pentru afișarea unor reclame adaptate dorințelor dumneavoastră (ex: Google Remarketing, Facebook Pixel etc.). Este posibil să vă fie prezentate reclame la produsele de care ați fost interesați sau pe care le-ați vizualizat.

Site-ul nostru vă permite să vă conectați cu rețele media sociale, cum ar fi Facebook (facebook.com), Linkedin (linkedin.com) și Twitter (twitter.com) („Social Media”). Conectându-vă, se pot colecta adresa IP și pagina pe care o vizitați din site-ul nostru. De asemenea se setează un cookie pentru a permite aplicațiilor de social media să funcționeze corect. S-ar putea să vi se ofere o opțiune de către conturile de social media pentru a posta informații despre activitățile dumneavoastră pe pagina personală de profil din rețeaua social media, pentru a le permite accesul și altor utilizatori la acele informații din rețeaua dumneavoastră.
Aceste date le denumim generic ”date în scopuri de marketing”.
Temeiul legal al colectarii acestor date îl reprezintă consimțământul (art. 6, alineatul (1) litera (a) din Regulamentul general privind protecția datelor).

Când interacționați cu site-ul nostru, vă oferim posibilitatea de a acorda și de a vă retrage în orice moment consimțământul pentru utilizarea datelor dumneavoastră.
Oferim vizitatorilor site-ului și clienților care furnizează datele cu caracter personal, mijloacele pentru a alege modul în care folosim aceste date. Consimțământul privind prelucrarea datelor cu caracter personal se poate solicita la crearea de cont, la lansarea unei comezi (cu sau fără cont), la lansarea unui formular, precum și la orice alt scop care implică acordarea consimțământului, prin accesarea unui panou de control general (cumulat sau individual, pe fiecare categorie de date sau scop invidual) sau prin altă manieră tehnică, creată cu acest scop.

Veți avea posibilitatea de a vă da explicit consimțământul asupra scopurilor în care vor fi utilizate datele cu caracter personal și de a-l gestiona ulterior, în conformitate cu reglementările în vigoare.

Depunem toate eforturile pentru a vă garanta drepturile pe care le aveți, în conformitate cu legislația în vigoare.
Aveți dreptul de a accesa datele dumneavoastră personale. În consecință, dacă este cazul, vă oferim acces la datele personale pe care le păstrăm în legătură cu dumneavoastră. De asemenea, vă oferim posibilitatea de a alege dacă doriți să primiți oferte și promoții de la noi, dar și să corectați, să modificați sau să ștergeți informațiile dumneavoastră.

Putem limita sau refuza accesul la datele cu caracter personal, în cazul în care eforturile sau cheltuielile de furnizare a accesului ar fi disproporționate față de riscurile pentru intimitatea dumneavoastră, sau dacă drepturile altor persoane, altele decât dumneavoastră, ar fi încălcate. Alte motive pentru refuzul sau limitarea accesului pot include restricțiile impuse de legislația în vigoare sau alte aspecte similare, indreptățite.

Aveți dreptul de modificare și ștergere a datelor dumneavoastră cu caracter personal, în special a datelor incomplete sau inexacte de exemplu, în cazul în care unele dintre datele personale pe care le-ați furnizat (număr de telefon, adresă e-mail, persoană împuternicită etc.) nu mai sunt actuale.

Luăm măsuri rezonabile pentru a ne asigura că datele personale pe care le procesăm sunt viabile pentru utilizarea dorită și exacte, complete și actuale. În acest sens, ne bazăm pe dumneavoastră să actualizați și să corectați datele personale în măsura în care este necesar pentru scopurile pentru care au fost colectate sau ulterior autorizate de dumneavoastră.
Solicitările de accesare, modificare sau ștergere a informațiilor vor fi tratate în termen de 30 de zile.
Aveți dreptul de restricționare a prelucrării, de a vă opune prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați rectificarea, actualizarea ori ștergerea datelor în condițiile legii. Acest drept poate fi exercitat oricând, în mod gratuit și fără justificare, cu excepția acelor date pentru care prelucrarea reprezintă o obligație legală.

Aveți dreptul de a solicita portabilitatea (exportul) datelor cu caracter personal. Putem limita sau refuza portabilitatea datelor cu caracter personal, în cazul în care eforturile sau cheltuielile de furnizare a accesului ar fi disproporționate față de avantajele aduse în cazul respectiv.
Aveți dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale cu caracter automat.
Aveți dreptul de a înainta plângere către Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), precum și de a vă adresa justiției, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare.

Colaborăm cu firme de curierat, procesatori autorizați de plăți electronice și companii din domeniul internetului: Google, Facebook etc. – toate acestea, pentru o cât mai bună experiență cu site-ul nostru.
Putem împărtăși datele dumneavoastră personale furnizorilor de servicii contractați în vederea procesării și livrării comenzilor (cum ar fi procesatorii de plăți, furnizorii de servicii de curierat etc.), în vederea îmbunătățirii experienței de utilizare a magazinului online (ex: Google Analytics etc.) sau oferirii de servicii în domeniul marketingului, reclamei și publicității (Google, Facebook, Mailchimp etc.), precum și în alte scopuri: servicii de contabilitate, avocatură, consultanță, afiliați, parteneri de afaceri etc. Dezvăluirea datelor se face în temeiul faptului că serviciile necesare derulării afacerilor noastre nu pot fi prestate de către noi. Depunem toate eforturile pentru a avea un angajament de confidențialitate din partea acestora, prin care garantează că aceste date sunt păstrate în siguranță și că furnizarea acestor informații personale se face conform legislației în vigoare. În cazul în care furnizorii noștri de servicii de găzduire, trimitere de newslettere sau alte servicii similare sunt transferate în afara spațiului economic european (SEE), se depun eforturi pentru a se asigura măsuri de protecție adecvate.

Este posibil să dezvăluim datele dumneavoastră personale, fie prin prescripțiile legii, proces legal, litigii și/sau solicitări din partea autorităților publice și guvernamentale din țara dumneavoastră de reședință sau din afara acesteia. De asemenea, putem dezvălui informații personale despre dumneavoastră dacă stabilim că dezvăluirea este în mod rezonabil necesară pentru a ne asigura respectarea termenilor și condițiilor noastre sau pentru a ne proteja operațiunile sau utilizatorii. Informații relevante pot fi găsite și în anunțurile referitoare la activitățile specifice de prelucrare a datelor.

De asemenea, putem transfera date personale în cazul unui audit, sau în cazul vânzării ori transferării totale sau parțiale a afacerii sau activelor noastre (inclusiv în cazul unei fuziuni, achiziții, joint venture, reorganizare, dizolvare sau lichidare).

Siguranța datelor dumneavoastră este importantă pentru noi. Depunem toate eforturile necesare în acest sens.
Luăm măsuri rezonabile și adecvate pentru a proteja datele personale de pierderi, utilizări incorecte și acces neautorizat, dezvăluire, modificare și distrugere, ținând cont de natura acestora. Luăm toate măsurile interne pentru a identifica și a asigura securitatea informațiilor, măsurile fiind verificate în mod regulat și adaptate la stadiul tehnicii. Compania noastră utilizează furnizori de servicii conexe cu notorietate în piață (ex: servicii de găzduire, servicii de dezvoltare software, soluții de marketing etc.) pentru îndeplinirea acestui obiectiv.

Păstram informațiile conform specificațiilor legale și atâta timp cât dumneavoastră sunteți de acord.
Stocarea datelor cu caracter personal se face pe perioadele de timp specificate de legislația în vigoare, în vederea menținerii evidențelor legate de activitățile desfășurate, pentru protejarea drepturilor în justiție și exercitarea altor drepturi conform legii și contractelor încheiate, îndeplinirea eventualelor cerințe de arhivare, în acord cu dispozițiile legale. Datele cu caracter personal necesare beneficierii de functionalitățile site-ului nostru și a activităților cu caracter promoțional se stochează pe o perioadă nedeterminată de timp, până la ștergerea contului dumneavoastră.

NU prestăm servicii și NU livrăm minorilor bunuri decât în cazurile exprese prevăzute de lege.
Compania noastră NU urmărește în activitățile sale de prelucrare de date, prelucrarea datelor cu caracter personal ale minorilor, cu vârsta sub 16 ani. Nu realizăm activități promoționale de marketing direct către minori.

Orice persoană care ne furnizează datele personale, garantează că este major, respectiv are capacitate deplină de exercițiu. În cazul în care are totuși loc o procesare a datelor cu caracter personal pentru o personă care nu este majoră, vom sista procesarea acestor date odată cu luarea la cunoștință a acestui fapt.
Orice prelucrare a datelor cu caracter personal ale minorilor se realizează în conformitate cu cerințele legale și în cazuri strict determinate. Minorii care au împlinit vârsta de 14 ani pot achiziționa servicii, solicita și primi comunicații de la compania noastră numai dacă au acordul reprezentantului sau tutorelui legal, conform legii.

Informarea dumneavoastră și a autorităților este primul pas. Remedierea situației apărute este prioritatea noastră.
În cazul în care survine o încălcare a datelor cu caracter personal vom notifica autoritățile competente pentru protecția datelor în termen de 72 de ore, în funcție de gradul de risc pentru client sau pentru vizitatorul site-ului. Clienții afectati sau vizitatorii site-ului vor fi, de asemenea, notificați în legătură cu încălcarea.
Vom lua toate măsurile necesare remedierii situațiilor apărute, în vederea protejării drepturilor dumneavoastră.

Păstrăm înregistrări pentru a demonstra respectarea cerințelor prezentei politici. Vom păstra înregistrări relevante despre:

 • scopul procesării datelor cu caracter personal
 • categoriile persoanelor vizate și ale datelor cu caracter personal prelucrate
 • atunci când este posibil, perioadele de păstrare preconizate pentru diferite categorii de date cu caracter personal
 • o descriere generală a măsurilor de securitate utilizate pentru protejarea datelor cu caracter personal
 • exercitarea drepturilor pe care le aveți