Cuvânt introductiv

Povestea Speranței

Impresie puternică, emoție tulburătoare, gând statornic, idee, poveste, acțiune, realitate

I-aș fi putut oferi fiului meu - oriunde ne-am fi întâmplat în lume - aceeași dragoste, dar nu și aceleași oportunități! Locul în care se naște o persoană cu handicap poate fi încă un handicap, o închisoare de îngeri, un deșert sau... o oază!

Existența este ca o ecuație în care, fie accepți "necunoscutele" ca pe o fatalitate, fie alegi soluția, dar aplicarea ei îți fură viața călduț-conformistă, transformându-te în soldat de linia întâi: "lupți până la moarte"!

Cam asta este metafora despre nașterea și existența de peste douăzeci de ani a Phoenix-Speranței. Drumul dificil, dar ascendent al Asociației are la un capăt Olanda - Sneek-Empatec - cu realizarile lor incredibile într-ale asistenței sociale - și la celălalt un ONG românesc, dinamic, curajos, cu stil și personalitate, cu fața constant către viitor și energie permanent pro-soluție, căutându-se mereu pe sine în sinele comunitar.

Prin naștere și vocație ne definim așadar, ca acționari în cauza dizabilității, plusând continuu pe posibilități, plus valoare, creativitate și pasiune. În cuvinte statutare ne definim prin misiune, în cuvinte umanitare ne definim prin viziune, iar în cuvinte pragmatice ne definim prin proiecte de dezvoltare și specializare neobosit de 20 de ani.

Impresia sau emoția de început sunt trăiri singulare, dar povestea lor ulterioară este necondiționat o trăire de grup de oameni care se adună și se cern pe căi misterioase, până se ajunge la ceea ce are mai de preț Phoenix-Speranța în prezent: un colectiv extraordinar.

Și când personajul principal colectiv există, acțiunea continuă atât cât cauza ei persistă, adica atât cât inechitatea, ignoranța, sărăcia generează vulnerabilități de tot felul.

Stănescu Maria Ioana

Stănescu Maria Ioana
președinte

Află mai multe

Despre noi

Citește din istoria Phoenix Speranța, fă cunoștință cu echipa și consiliul director, urmărește proiectele noastre și vezi cum poți deveni voluntar la Phoenix Speranța

Atelier de croitorie și de printing

Unitatea protejată VIPrint

VIPrint este parte a Asociației Phoenix Speranța Mediaș, ea însăși ONG atestat ca intreprindere de economie socială, care s-a născut din dorința de a livra clienților servicii și produse de calitate, precum și din dorința ca din profitul obținut să continuăm misiunea Asociației, aceea de a ajută persoanele cu dizabilități.

Centru de zi și medierea muncii

Servicii sociale

Centrul are o capacitate de 30 beneficiari. Aceștia provin din Mediaș și împrejurimi, din evidențele DAS Mediaș și din Centrul de Abilitare și Reabilitare Sf. Nectarie Mediaș. În cadrul asociației funcționează Serviciul de Mediere a muncii și cel de Informare și consiliere socială. Ambele servicii sunt acreditate de către AJOFM Sibiu.

Știri

Dacă nu ar fi, nu s-ar povesti!Știri

speranta28 august 2023

Proiect finanțat de Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, prin Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu
Dizabilități.

Asociația Phoenix Speranța derulează în perioada august-noiembrie 2023 proiectul intitulat “Dacă nu ar fi, nu s-ar povesti!”. Proiectul este finanțat de Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, prin Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități.

Scopul proiectului este acela de a facilita incluziunea persoanelor cu dizabilități în comunitate prin diversificarea serviciilor oferite de asociație, adică servicii de terapie prin artă. Beneficiarii direcți sunt un număr de 20 persoane adulte cu dizabilități mentale din cadrul Centrului de zi al Asociației Phoenix Speranța din Mediaș.

Serviciile de terapie prin artă constau în: atelier teatru de păpuși și cântare în grup, metoda Singing Hospitals cu efect terapeutic și atelier de creație. Beneficiarii vor experimenta rolul de actor de teatru de păpuși, sub îndrumarea
profesioniștilor, având o premieră la final de proiect. Aparținătorii beneficiarilor vor fi implicați în activitățile proiectului pentru a înțelege și aplica metodele și acasă.

Proiectul se bucură de colaborarea cu Asociația S’art R – vient de l’âme, care va desfășura ateliere de teatru de păpuși și cântare în grup.

Metodologia de derulare a concursului de planuri de afaceri ACCES în consultare publicăȘtiri

speranta13 octombrie 2022
Vă informăm că Metodologia de derulare a concursului de planuri de afaceri (varianta consultativă) din cadrul proiectului ACCES – Acțiuni pentru Comunitate de Combatere a Excluziunii Sociale, cod SMIS 2014+: 152245 a fost publicată pe site-ul proiectului https://acces.romactiv.ro, saptămâna aceasta fiind în consultare publică.

Planurile de afaceri se vor depune în perioada 17.10.2022 – 31.10.2022 pe platforma informatică dedicată a proiectului, la adresa: https://portal.acces.romactiv.ro

Valoarea maximă a subvenției acordate unei firme nou-înființate în baza planului de afacere aprobat este de 25.000 Euro (118.177,50 Lei).

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Anunț lansare concurs

Calendar concurs

Serviciu nou al Asociației Phoenix Speranța: Îngrijire vârstnici la domiciliuȘtiri

speranta18 iulie 2022
Asociația Phoenix Speranța este licențiată pentru Servicii de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice, serviciul fiind finanțat prin proiectul „ACCES – Acțiuni pentru Comunitate de Combatere a Excluziunii Sociale”, POCU/717/5/1/152245.

Scopul serviciului social este acordarea serviciilor de îngrijiri la domiciliu persoanelor vârstnice, care au împlinit vârsta de pensionare stabilită de lege şi au domiciliul în Municipiul Mediaș, si satul apartinător Ighișul Nou. Activitățile se organizează în vederea prevenirii şi depăşirii unor situaţii de dificultate, vulnerabilitate sau dependenţă în scopul păstrării autonomiei persoanelor vârstnice, precum: ajutor pentru igiena corporală, îmbrăcare şi dezbrăcare, ajutor pentru prepararea hranei şi hrănire, întreţinere, curăţenie, deplasare în interior şi exterior, efectuare cumpărături, activităţi de menaj, sprijin pentru plata unor facturi şi obligaţii curente, acompaniere și socializare, activităţi de petrecere a timpului liber.

Pentru menţinerea în mediul propriu de viaţă şi prevenirea situaţiilor de dificultate şi dependenţă, persoanele vârstnice beneficiază de servicii de îngrijire la domiciliu in functie de gradul de afectare a autonomiei funcţionale şi statusul funcţional, fizic şi psihic. Personalul serviciului va stabili, în planul individualizat de asistenţă şi îngrijire, activităţile de promovare a inserţiei beneficiarului în familie şi comunitate.

Numărul estimativ de beneficiari ai serviciului este de 30 de persoane. Îngrijirea se realizează de către persoane specializate ca îngrijitor persoane la domiciliu, în colaborare cu un asistent social și un coordonator.

Pentru mai multe detalii vă rugăm să ne contactați la telefon 0745 154 118, sau la sediul Asociației din str. Comandor Dimitrie Moraru, nr. 17.

Serviciu nou: Îngrijire vârstnici la domiciliu

Lansarea proiectului ACCES – Acțiuni pentru Comunitate de Combatere a Excluziunii SocialeȘtiri

speranta6 ianuarie 2022
Romactiv Business Consulting SRL, în calitate de Lider, împreună cu Direcția de Asistență Socială Mediaș, Școala Gimnazială nr. 7 Mediaș și Asociația Phoenix – Speranța, în calitate de parteneri, anunță demararea proiectului ACCES – Acțiuni pentru Comunitate de Combatere a Excluziunii Sociale, cod SMIS 2014+: 152245.

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, în cadrul Axei prioritare 5, Prioritatea de investiții 9vi, Apelul de proiecte nr. 717 „Reducerea numărului de comunități marginalizate (roma și non-roma) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin implementarea de măsuri/operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC”.

Valoarea totală a proiectului este de 10.105.502,10 lei, din care 9.711.579,02 lei reprezintă finanțare nerambursabilă.

Durata de implementare a proiectului este de 25 de luni, în perioada 7 decembrie 2021 – 31 decembrie 2023.

Obiectivul general al proiectului constă în dezvoltarea unui mecanism de servicii integrate care să elimine factorii determinanți ai marginalizării persoanelor aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitatea marginalizată identificată pe teritoriul SDL ZUM Mediaș.

Proiectul ACCES va oferi șanse reale de scoatere din sărăcie și integrare socială pentru 1.010 persoane din teritoriul acoperit de SDL ZUM Mediaș, care se află în risc de sărăcie, se confruntă cu o deprivare materială severă și/sau trăiesc în gospodării cu o intensitate extrem de redusă a activității și care vor beneficia de servicii de integrare în societate și pe piața muncii.

Principalele activități și rezultate ale proiectului includ:

Sprijin pentru accesul și/sau menținerea pe piața muncii

 • minim 521 persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială vor beneficia de măsuri de ocupare a forței de muncă prin informare și consiliere profesională, formare profesională specifică și adaptată la cerințele pieței muncii, mediere, angajare și prin stimularea potențialului antreprenorial;
 • vor fi organizate 5 târguri de locuri de muncă pentru grupuri vulnerabile;
 • 135 de persoane vor avea un loc de muncă la încetarea calității de participant;
 • 40 de persoane vor participa la cursuri de calificare, 169 de persoane vor participa la cursuri de inițiere și 72 de persoane vor participa la cursul de competențe antreprenoriale;
 • 100 persoane vor fi consiliate în vederea demarării unei activități independente;
 • 5 start-up-uri vor beneficia de micro-granturi în valoare de maxim 25.000 Euro/proiect.

Furnizarea de servicii sociale și socio-medicale

 • minim 1010 persoane vor beneficia de servicii socio-medicale în cadrul Centrului Comunitar Medico-Social;
 • minim 500 de persoane defavorizate vor beneficia de servicii sociale în cadrul Centrului de Agrement și Sport.

Sprijin pentru creșterea accesului și participării la educație

 • 14 persoane care nu au absolvit învățământul primar vor participa la programul „A doua șansă”;
 • 36 de persoane care nu au absolvit învățământul secundar inferior vor participa la programul ”A doua șansă”;
 • în cadrul programului „A doua șansă” vor fi organizate 8 concursuri în vederea creșterii motivației pentru învățare și rămânerii în sistemul educațional;
 • va fi organizat un program de intervenție ZEP (zonă de educație prioritară) pentru reducerea părăsirii timpurii a școlii constând în 2 școli de vară tematice pentru dobândirea competențelor cheie; minim 40 de elevi din învățământul primar și gimnazial aflați în risc de părăsire timpurie a școlii/abandon școlar vor fi implicați în activități extra-curriculare (tabere tematice pentru dobândirea de competențe cheie); vor fi oferite servicii de informare, consiliere si mentorat destinate elevilor în risc de părăsire timpurie a școlii, precum și părinților acestora

Asistență juridică pentru reglementarea actelor

 • minim 100 de persoane vor fi consiliate pentru reglementarea actelor de identitate, de proprietate, de stare civilă, de obținere a drepturilor de asistență socială.

Combaterea discriminării și segregarii

 • vor fi organizate o campanie de informare privind desegregarea școlară și 10 evenimente de informare privind combaterea abandonului școlar

Proiectul ACCES va contribui la realizarea obiectivului general al SDL ZUM Mediaș, acela de reducere până în anul 2023 a numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială în Zona Urbană Marginalizată, alături de îmbunătățirea calității vieții, creșterea coeziunii sociale, îmbunătățirea mediului de viață și creșterea economică în teritoriul SDL.

Informații suplimentare se pot obține de la Romactiv Business Consulting SRL
Telefon: 021.210.43.49, E-mail: acces@romactiv.ro

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Recomandări

Donează

din impozitul datorat sau online cu cardul

Ești persoană fizică? Poți redirecționa 3,5% din impozitul pe venit către noi

Ești reprezentant al unei companii? Poți redirecționa 20% din impozitul pe profit către noi

Parteneri

Contact

Sediul

str. Comandor Dimitrie Moraru, nr. 17
Mediaș, județul Sibiu

Karacsony Dana - Asistent social

​0728 869 839
  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.