Metodologia de derulare a concursului de planuri de afaceri ACCES în consultare publică

13 octombrie 2022
Vă informăm că Metodologia de derulare a concursului de planuri de afaceri (varianta consultativă) din cadrul proiectului ACCES – Acțiuni pentru Comunitate de Combatere a Excluziunii Sociale, cod SMIS 2014+: 152245 a fost publicată pe site-ul proiectului https://acces.romactiv.ro, saptămâna aceasta fiind în consultare publică.

Planurile de afaceri se vor depune în perioada 17.10.2022 – 31.10.2022 pe platforma informatică dedicată a proiectului, la adresa: https://portal.acces.romactiv.ro

Valoarea maximă a subvenției acordate unei firme nou-înființate în baza planului de afacere aprobat este de 25.000 Euro (118.177,50 Lei).

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Anunț lansare concurs

Calendar concurs