Serviciu nou al Asociației Phoenix Speranța: Îngrijire vârstnici la domiciliu

18 iulie 2022
Asociația Phoenix Speranța este licențiată pentru Servicii de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice, serviciul fiind finanțat prin proiectul „ACCES – Acțiuni pentru Comunitate de Combatere a Excluziunii Sociale”, POCU/717/5/1/152245.

Scopul serviciului social este acordarea serviciilor de îngrijiri la domiciliu persoanelor vârstnice, care au împlinit vârsta de pensionare stabilită de lege şi au domiciliul în Municipiul Mediaș, si satul apartinător Ighișul Nou. Activitățile se organizează în vederea prevenirii şi depăşirii unor situaţii de dificultate, vulnerabilitate sau dependenţă în scopul păstrării autonomiei persoanelor vârstnice, precum: ajutor pentru igiena corporală, îmbrăcare şi dezbrăcare, ajutor pentru prepararea hranei şi hrănire, întreţinere, curăţenie, deplasare în interior şi exterior, efectuare cumpărături, activităţi de menaj, sprijin pentru plata unor facturi şi obligaţii curente, acompaniere și socializare, activităţi de petrecere a timpului liber.

Pentru menţinerea în mediul propriu de viaţă şi prevenirea situaţiilor de dificultate şi dependenţă, persoanele vârstnice beneficiază de servicii de îngrijire la domiciliu in functie de gradul de afectare a autonomiei funcţionale şi statusul funcţional, fizic şi psihic. Personalul serviciului va stabili, în planul individualizat de asistenţă şi îngrijire, activităţile de promovare a inserţiei beneficiarului în familie şi comunitate.

Numărul estimativ de beneficiari ai serviciului este de 30 de persoane. Îngrijirea se realizează de către persoane specializate ca îngrijitor persoane la domiciliu, în colaborare cu un asistent social și un coordonator.

Pentru mai multe detalii vă rugăm să ne contactați la telefon 0745 154 118, sau la sediul Asociației din str. Comandor Dimitrie Moraru, nr. 17.

Serviciu nou: Îngrijire vârstnici la domiciliu